top of page

Troeven

Elk project wordt gekeurd volgens de strengste veiligheidsnormen. Wij bouwen grote installaties op in onze eigen werkplaatsen. Daar vindt een uitgebreide test- en certifificeringsronde plaats. Zo zijn we zeker dat de installatie in uw bedrijf vlot en probleemloos verloopt. Afhankelijk van de omvang, sturen we extra medewerkers. Zo halen we elke deadline en ondervindt uw productieproces geen hinder van onze interventie.

Gecertificeerde certitude

Emaco International neemt veiligheid bijzonder ernstig. Daarom zijn wij al jaren VCA-gecertificeerd. In 2005 won Emaco International de eerste VCA Award van Arcelor Gent. Tegelijk houden we ons strikt aan de ISO-voorschriften. En … milieuzorg raakt ons. Met een selectieve afvalinzameling en een strikte controle op alle VLAREM-voorschriften houden we de milieubelasting zo klein mogelijk.

Flexibel en klantgericht

Zoekt u een flexibele partner die meedenkt in het kader van uw probleemstellingen? Emaco International kiest heel bewust voor een vlakke bedrijfsstructuur. U communiceert altijd met een gesprekspartner die volledig op de hoogte is van uw project.

Blijvend groeien en verbeteren

Emaco International blijft verder groeien. Daarom zoeken wij voortdurend naar geschikte, nieuwe medewerkers. Zo garanderen we u - ook in de toekomst – een passende service.

bottom of page